ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

August 3, 2017

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση […]