ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

August 3, 2017

Ημερίδες Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διοργανώνει Ημερίδες Ενημέρωσης – Πληροφόρησης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για […]
August 3, 2017

Information Days for the 1st Call for Submissions of Proposals

The Cyprus Tourism Organisation invites all interested parties to attend the information days for the 1st Call for submissions of proposals in “The Grant Scheme for […]