Παράταση Περιόδου Υποβολής Προτάσεων
January 24, 2018

3η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού , στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ανακοινώνει την 3η έκδοση Συμπληρωματικών Εγγράφων του Οδηγού Εφαρμογής του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Συμπληρωματικά Έγγραφα όπως επίσης τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου, το Έντυπο της Αίτησης Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο ή έντυπο από την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (http://www.visitcyprus.biz), την ιστοσελίδα του Σχεδίου Χορηγιών (http://www.sxedioxorigion.com) καθώς και την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16.4.2018, κατά τις εργάσιμες μέρες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού από τις 08:00 μέχρι τις 15:30 ως η ανακοίνωση του Ιανουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς Έλενα Περικλέους, τηλ. 22691292 και Φανή Παναγίδου, τηλ.22691158.

 

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

30 Μαρτίου 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *