Ημερίδες

August 10, 2017

Ημερίδες Ενημέρωσης – Πληροφόρησης

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, και με σημαντική προσέλευση δυνητικών επενδυτών, οι 4 πρώτες Ημερίδες Ενημέρωσης του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση […]
August 7, 2017

webstream Ημερίδας Ενημέρωσης – Παρουσίασης στις 08 Αυγούστου 2017

Ενημερώνεστε ότι η Ημερίδα Ενημέρωσης – Παρουσίασης του Σχεδίου Χορηγιών που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” στη Λευκωσία, τη Τρίτη 08 Αυγούστου 2017, η ώρα […]
August 3, 2017

Ημερίδες Ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διοργανώνει Ημερίδες Ενημέρωσης – Πληροφόρησης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για […]
August 3, 2017

Information Days for the 1st Call for Submissions of Proposals

The Cyprus Tourism Organisation invites all interested parties to attend the information days for the 1st Call for submissions of proposals in “The Grant Scheme for […]