Ενημερωτικά Έντυπα

March 30, 2018

3η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού , στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της […]