Προσκλήσεις

January 24, 2018

Παράταση Περιόδου Υποβολής Προτάσεων

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει […]
August 3, 2017

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση […]